30% belastingvoordeel voor expats

Wanneer je in Nederland komt werken, kun je extra kosten maken, de zogenaamde extraterritoriale kosten. Dit is bedoeld om het voor jou toegankelijker te maken om in Nederland te werken. De 30%-regeling voor expats werkt alleen via je werkgever.

Je werkgever mag je een belastingvrije vergoeding geven voor de extraterritoriale kosten die je maakt. In plaats van de werkelijke extraterritoriale kosten te vergoeden, mag je werkgever de extraterritoriale kosten ook belastingvrij vergoeden door 30% van je loon, inclusief vergoeding, te verstrekken. Deze regeling staat bekend als de 30%-regeling.

Mocht je meer informatie willen over de belastingdienst of belasting gerelateerde vragen, ga dan naar belastingtelefoonbellen.nl.

30% belastingvoordeel voor expats

Een van de voordelen van deze regeling is dat je geen kosten hoeft aan te tonen. Om gebruik te maken van deze regeling moet je er rekening mee houden dat je dit zelf moet regelen. Je werkgever zal dit niet automatisch doen voor de expats die ze inhuren.

De 30%-regeling is bedoeld om de extraterritoriale kosten te dekken. Voorbeelden van deze kosten kunnen zijn:

 • Extra kosten voor levensonderhoud omdat de prijs in Nederland hoger is dan in het land waar je vandaan komt;
 • Je kunt denken aan extra kosten voor maaltijden, gas, water en elektriciteit;
  Kosten voor een kennismakingsreis naar Nederland, eventueel met je gezin, om bijvoorbeeld een huis of een school te zoeken;
 • Kosten voor het aanvragen of omzetten van officiële persoonlijke papieren, zoals verblijfsvergunningen, visa en rijbewijzen;
 • Kosten van medische keuringen en vaccinaties voor het verblijf in Nederland;
 • Dubbele huisvestingskosten als je in je land van herkomst blijft wonen, dit zijn bijvoorbeeld hotelkosten;
 • De (eerste) huisvestingskosten als je huisvesting ontvangt, zijn alleen de (eerste) huisvestingskosten die hoger zijn dan 18% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking extraterritoriale kosten. De rest van de kosten zijn loon. Als je zelf huurt, mag je werkgever ook de 18%-berekeningsmethode gebruiken om het teveel aan loon belastingvrij te verstrekken. Over het algemeen kunnen de huisvestingskosten voor meubilair niet belastingvrij worden vergoed of verstrekt door je werkgever;
 • Opslagkosten voor het deel van de nalatenschap dat je niet naar Nederland verhuist;
  Reiskosten naar je land van herkomst, bijvoorbeeld voor familiebezoek of gezinshereniging;
 • Extra kosten voor het laten invullen van de aangifte inkomstenbelasting als dit duurder is dan het laten invullen van de aangifte door een vergelijkbare belastingadviseur in het land waar je vandaan komt. Er geldt een maximum van € 1.000,-;
 • Cursuskosten voor het leren van de Nederlandse taal voor jou en voor de gezinsleden die bij je verblijven;
 • Extra (niet-zakelijke) belkosten voor het bellen naar jouw land van herkomst;
 • De kosten van een aanvraag voor vrijstelling van sociale zekerheid, zoals een A1- of E101-certificaat.

Lees ook: 2 Redenen waarom diamantschilderen geweldig is voor je gezondheid