Alles wat je moet weten over zonne-energie

Zonne-energie is de energie die wordt geproduceerd door het licht van de zon – fotovoltaïsche energie – en de warmte ervan – thermische zonne-energie – voor de opwekking van elektriciteit of de productie van warmte. Onuitputtelijk en hernieuwbaar, omdat het afkomstig is van de zon, wordt de zonne-energie benut met behulp van panelen en spiegels.

Fotovoltaïsche zonnecellen zetten zonlicht direct om in elektriciteit door het zogenaamde fotovoltaïsche effect, waardoor bepaalde materialen in staat zijn om fotonen (lichtdeeltjes) te absorberen en elektronen vrij te maken en zo een elektrische stroom op te wekken. Anderzijds gebruiken thermische zonnecollectoren panelen of spiegels om de warmte van de zon te absorberen en te concentreren, deze over te dragen aan een vloeistof en door buizen te geleiden om deze te gebruiken in gebouwen en installaties, en ook voor de productie van elektriciteit (thermo-elektrische zonne-energie).

Heb je vragen over zonne-energie? Dan kun je terecht bij Henny Pelsers, eigenaar van NaGa Solar.

HOE WORDT ZONNE-ENERGIE VERKREGEN?

Het levert warmte

Het zorgt voor warmte die wordt afgetapt door spiegels die het zonlicht richten op een ontvanger die een vloeistof bevat die temperaturen tot 1000°C bereikt.

Het zorgt voor licht

Het zorgt voor licht dat wordt omgezet in elektriciteit door middel van fotovoltaïsche zonnepanelen. Fotovoltaïsche panelen worden gevormd door groepen cellen of zonnecellen die licht (fotonen) omzetten in elektrische energie (elektronen).

WEETJES OVER ZONNE-ENERGIE

“Het gebruik van zonne-energie is bijna een oplossing.” Dit was de kop in de New York Times op 4 april 1931. Het bleek een voorgevoel te zijn, want 80 jaar later wordt er aan miljoenen mensen in de wereld elektriciteit geleverd uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie. De mensheid heeft zich nu bereid verklaard om de overgang naar een koolstofarme economie te versnellen, zich bewust van de eindigheid van fossiele brandstoffen en hun schadelijke effecten op het milieu als de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde.

Zonne-energie, daarentegen, zal nooit sterven van het schijnen, aangezien de Zon volgens NASA nog 6,5 miljard jaar leven heeft. Sterker nog, in minder tijd is de zonnetechnologie in sommige landen geëvolueerd om te kunnen concurreren met conventionele bronnen van elektriciteitsopwekking. Over slechts enkele decennia zal het het grootste deel van een duurzaam energiesysteem voor de wereld worden.

Bovendien kunnen de voorwaarden voor de ontwikkeling van zonne-energie niet perfecter zijn: de zon baadt de aarde elk uur met voldoende licht en warmte om een heel jaar lang in de wereldwijde behoefte te voorzien; met andere woorden, zonnestraling kan onze energiebehoefte 4.000 maal zo groot maken.

Lees ook: Dingen die je moet weten voor je naar een Escape Room gaat